Стоматолог Ася Величкова - Панова
Дентални услуги в град Пловдив, Кършияка, град Сливен

ЕНДОДОНТИЯ И КАРИЕСОЛОГИЯ

Ендодонтията представлява област от денталната медицина, която е фокусирана върху диагностиката и лечението на зъбната пулпа и нейните усложнения. Правилната и прецизна механична и химична обработка на кореновия канал, както и последващото му херметично запълване са от първостепенно значение за дългосрочната преживяемост на ендодонтски лекувания зъб.

Д-р Величкова използва съвременни, но утвърдени във времето методи и материали за обработка на кореновите канали, като за по-добра прецизност и визуален контрол се работи с допълнително увеличение. 

 

Лечение на зъбен кариес 

 

Зъбният кариес представлява разрушение на твърдите тъкани на зъба - емайл, дентин и цимент.Премахването на кариозната маса трябва да става минимално инвазивно и без болка.Профилактиката и ранната диагностика са отново от огромно значение що се отнася до запазването на колкото се може повече здрави зъбни структури.

Премахването на кариеса и поставянето на фотополимерна обтурация (пломба) обикновенно се извършва в едно посещение, но в зависимост от дълбочината на кариозната лезия и по преценка на лекуващия лекар, лечебните процедури могат да се удължат.

Изискване към фотополимерния материал е да е от висок клас, а по преценка на стоматолога може да се изработят и порцеланови вставки (инлеи, онлеи,овърлеи)